oauth چست؟

یک پروتکل است که اولین بار توسط توئیتر ارائه شد و کاربرد آن این است که به ما کمک می کند احراز هویت سیستم مان را توسط یک اپلیکیشن دیگر انجام دهیم.
 مانند سیستم ورود با گوگل که در بیشتر سایت ها مشاهده می کنید از این پروتکل استفاده می کند

 


برچسب: