پنج ویژگی جذاب معماری میکروسرویس


پنج ویژگی جذاب معماری میکرو سرویس را در این بخش به شما معرفی می‌کنیم.
1.    محدودیتی برای انتخاب زبان برنامه‌نویسی و فریم ورک نداریم.
2.    هر سرویس مستقل است و می توانیم عملیات Deploy را برای هر سرویس جداگانه  انجام دهیم.
3.    مقیاس پذیری مجزا برای هر سرویس.
4.    با رخ دادن خطا در یک سرویس کل سیستم دچار مشکل نمی شود.
5-    داشتن Codebaseکوچک تر در هر سرویس نگهداری و توسعه را آسانتر می کند

 


برچسب: