کش در میکروسرویس را در کدام قسمت از پروژه انجام دهیم؟

ما در هر سه قسمت از معماری میکروسرویس می توانیم عملیات کش را انجام دهیم اما بصورت معمول در api gateway  انجام می شود


برچسب: