بایگانی دسته‌ی: معماری نرم افزار - معماری clean

مقالات آموزشی

پیاده سازی معماری clean و mvvm در کاتلین

معماری clean چه چیزی به ما میدهد • نگهداری آسان کدها و خوانایی بالاتر کدها • درک مشترک برنامه نویسان در مورد چگونگی ساختن فیچر ها ، ساده تر کردن بررسی کد • کد های قابل تست. تزریق وابستگی به ما این امکان را میدهد که به راحتی با mock دیتا ها کدها را تست کنیم و unit test را بنویسیم

Kotlin Clean Architecture معماری کلین در کاتلین

معماری پایه همبستگی اپلیکیشن و نیاز های آینده را تعریف می کند انتخاب معماری مناسب بستگی به اپلیکیشن دارد, اما مناسب ترین معماری را قبل از استارت پروژه انتخاب کنید.