تزریق وابستگی با Hilt در اندروید

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
04:17:19
2 - 26

290,000 تومان

Background Tasks در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:30:03
21 - 34

890,000 تومان
14:23:41
57 - 45

رایگان

آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
02:04:54
15 - 22

رایگان

ستارگان میکروسرویس

معماری نرم افزار
احسان بابائی
40:10:54
344 - 173

4,990,000 تومان

ستارگان سی شارپ

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
36:28:36
116 - 182
6,900,000 تومان
1,490,000 تومان

آموزش c# - سطح متوسط

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
15:32:13
81 - 87

480,000 تومان

آشنایی با میکروسرویس ها

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:26:39
31 - 8

رایگان

آموزش رایگان Solid در زبان سی شارپ

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:31:33
67 - 12

رایگان

آموزش Design Patterns در C#

معماری نرم افزار
احسان بابائی
17:26:17
69 - 166

1,500,000 تومان

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ و Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
06:41:38
35 - 31
290,000 تومان
99,000 تومان

آموزش Identity در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:40:10
36 - 23

390,000 تومان

آموزش Constraint Layout

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
01:40:09
11 - 5

رایگان

تزریق وابستگی درAsp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:10:06
52 - 21

149,000 تومان

ستارگان Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
77:21:52
1046 - 268

2,990,000 تومان

آموزش http و مبانی web

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:03:44
104 - 14

رایگان

آموزش c# مقدماتی

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
03:31:23
104 - 20

رایگان

دوره رایگان آموزش asp.net core 5 مقدماتی

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
25:14:24
1316 - 86

رایگان