دوره های باگتو

07:43:52
5 - 36

رایگان

آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
02:04:54
9 - 22

رایگان

ستارگان میکروسرویس

معماری نرم افزار
احسان بابائی
15:16:27
122 - 69

2,990,000 تومان

ستارگان سی شارپ

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
04:21:43
33 - 12

990,000 تومان

آموزش c# - سطح متوسط

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
15:32:13
31 - 87

99,000 تومان

آشنایی با میکروسرویس ها

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:26:39
23 - 8

رایگان

آموزش رایگان Solid در زبان سی شارپ

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:31:33
36 - 12

رایگان

آموزش Design Patterns در C#

معماری نرم افزار
احسان بابائی
17:26:17
65 - 166

890,000 تومان

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ و Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
06:41:38
30 - 31

199,000 تومان

آموزش Identity در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:53:30
27 - 23

199,000 تومان

آموزش Constraint Layout

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
01:40:09
6 - 5

رایگان

تزریق وابستگی درAsp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:10:06
47 - 21

89,000 تومان

ستارگان Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
74:15:42
776 - 260

1,960,000 تومان

آموزش http و مبانی web

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:03:44
78 - 14

رایگان

آموزش c# رایگان

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
03:33:58
56 - 21

رایگان

دوره رایگان آموزش asp.net core 5 مقدماتی

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
24:50:34
1038 - 85

رایگان

صفحه بندی در asp.net core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
38 - 0

رایگان

کار با Spatial Data در Ef Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
16 - 0

رایگان
;