دوره های باگتو

ستارگان میکروسرویس

معماری نرم افزار
احسان بابائی
00:50:11
34 - 5

2,990,000 تومان

ستارگان سی شارپ

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
00:56:26
6 - 1

990,000 تومان

آموزش c# - سطح متوسط

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
00:53:21
4 - 4

99,000 تومان

آشنایی با میکروسرویس ها

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:26:39
11 - 8

رایگان

آموزش رایگان Solid در زبان سی شارپ

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:31:33
11 - 12

رایگان

آموزش Design Patterns در C#

معماری نرم افزار
احسان بابائی
02:10:46
27 - 19

890,000 تومان

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ و Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:54:06
21 - 18

199,000 تومان

آموزش Identity در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:53:30
12 - 23

199,000 تومان

آموزش Constraint Layout

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
01:40:09
4 - 5

رایگان

تزریق وابستگی درAsp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:10:06
43 - 21

89,000 تومان

ستارگان Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
63:37:15
615 - 232

1,960,000 تومان

آموزش http و مبانی web

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:03:44
57 - 14

رایگان

آموزش c# رایگان

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
03:33:58
46 - 21

رایگان

دوره رایگان آموزش asp.net core 5 مقدماتی

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
24:50:34
838 - 85

رایگان

صفحه بندی در asp.net core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
21 - 0

رایگان

کار با Spatial Data در Ef Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
11 - 0

رایگان
;