دوره های باگتو

ستارگان میکروسرویس

معماری نرم افزار
احسان بابائی
02:52:02
54 - 21

2,990,000 تومان

ستارگان سی شارپ

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
02:34:52
14 - 6

990,000 تومان

آموزش c# - سطح متوسط

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
04:43:38
15 - 26

99,000 تومان

آشنایی با میکروسرویس ها

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:26:39
15 - 8

رایگان

آموزش رایگان Solid در زبان سی شارپ

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:31:33
19 - 12

رایگان

آموزش Design Patterns در C#

معماری نرم افزار
احسان بابائی
08:01:57
42 - 70

890,000 تومان

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ و Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
06:41:38
27 - 31

199,000 تومان

آموزش Identity در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:53:30
22 - 23

199,000 تومان

آموزش Constraint Layout

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
01:40:09
5 - 5

رایگان

تزریق وابستگی درAsp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:10:06
43 - 21

89,000 تومان

ستارگان Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
74:15:42
676 - 260

1,960,000 تومان

آموزش http و مبانی web

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:03:44
68 - 14

رایگان

آموزش c# رایگان

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
03:33:58
48 - 21

رایگان

دوره رایگان آموزش asp.net core 5 مقدماتی

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
24:50:34
926 - 85

رایگان

صفحه بندی در asp.net core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
29 - 0

رایگان

کار با Spatial Data در Ef Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
00:00:00
14 - 0

رایگان
;

%50 تخفیف بر روی تمام دوره ها
بعد از هر خرید 5% مبلغ پرداختی را هدیه دریافت کنید