تزریق وابستگی با Hilt در اندروید

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
04:17:19
1 - 26

290,000 تومان

Background Tasks در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:30:03
16 - 34

590,000 تومان
14:23:41
48 - 45

رایگان

آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
02:04:54
15 - 22

رایگان

ستارگان میکروسرویس

معماری نرم افزار
احسان بابائی
40:10:54
339 - 173

4,990,000 تومان

ستارگان سی شارپ

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
22:11:26
100 - 107

990,000 تومان

آموزش c# - سطح متوسط

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
15:32:13
74 - 87

99,000 تومان

آشنایی با میکروسرویس ها

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:26:39
30 - 8

رایگان

آموزش رایگان Solid در زبان سی شارپ

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:31:33
57 - 12

رایگان

آموزش Design Patterns در C#

معماری نرم افزار
احسان بابائی
17:26:17
69 - 166

890,000 تومان

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ و Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
06:41:38
34 - 31

199,000 تومان

آموزش Identity در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:40:10
35 - 23

199,000 تومان

آموزش Constraint Layout

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
01:40:09
10 - 5

رایگان

تزریق وابستگی درAsp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:10:06
51 - 21

89,000 تومان

ستارگان Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
77:21:52
984 - 268

1,960,000 تومان

آموزش http و مبانی web

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:03:44
101 - 14

رایگان

آموزش #C رایگان

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
03:33:58
94 - 21

رایگان

دوره رایگان آموزش asp.net core 5 مقدماتی

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
25:14:24
1257 - 86

رایگان