ستارگان Machine Learning

هوش مصنوعی
احسان بابائی
01:10:35
2 - 4

7,960,000 تومان

آموزش مقدماتی Machine Learning

هوش مصنوعی
احسان بابائی
05:46:01
31 - 38

رایگان

برنامه نویسی سریعتر و بهتر با ChatGPT

هوش مصنوعی
احسان بابائی
03:35:43
34 - 15

690,000 تومان

ستارگان میکروسرویس

معماری نرم افزار
احسان بابائی
40:10:54
354 - 173

6,900,000 تومان

آشنایی با میکروسرویس ها

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:26:39
35 - 8

رایگان

Background Tasks در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:30:03
26 - 34

990,000 تومان

آموزش Design Patterns در C#

معماری نرم افزار
احسان بابائی
17:26:17
69 - 166

1,500,000 تومان

آموزش رایگان Solid در زبان سی شارپ

معماری نرم افزار
احسان بابائی
01:31:33
73 - 12

رایگان

ستارگان سی شارپ

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
44:20:50
140 - 226
6,900,000 تومان
2,890,000 تومان

آموزش سی شارپ - سطح متوسط

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
15:32:13
85 - 87

480,000 تومان

آموزش سی شارپ مقدماتی

زبان برنامه نویسی
احسان بابائی
03:31:23
115 - 20

رایگان

ستارگان Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
83:29:07
1122 - 296

4,990,000 تومان

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ و Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
06:41:38
35 - 31

290,000 تومان

آموزش Identity در Asp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
07:40:10
38 - 23

390,000 تومان

تزریق وابستگی درAsp.Net Core

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
03:10:06
53 - 21

149,000 تومان

آموزش http و مبانی web

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
01:03:44
106 - 14

رایگان

دوره رایگان آموزش asp.net core 5 مقدماتی

برنامه نویسی وب
احسان بابائی
25:14:24
1343 - 86

رایگان

تزریق وابستگی با Hilt در اندروید

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
04:17:19
2 - 26
290,000 تومان
145,000 تومان
14:23:41
64 - 45

رایگان

آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
02:04:54
17 - 22

رایگان

آموزش Constraint Layout

برنامه نویسی موبایل
میثم بابائی
01:40:09
11 - 5

رایگان