در کمترین زمان ممکن
تبدیل به یک برنامه نویس حرفه ای بشوید!

باگتوbugeto ترکیب کلمه انگلیسی bug به معنای خطا و کلمه فارسی تواست.

بعد از سالها کار در زمینه برنامه ونویسی وداشتن چالش های زیادی در این زمینه و نبود آموزش های مفید در سطح حرفه ای، برا آن شدیم سایتی طراحی کنیم که در آن با تهیه آموزش های تصویری در زمینه های مختلف برنامه نویسی به رشد کیفی برنامه برنامه نویسان وهمچین ارتقاع سطح فنی نرم افزارهای ایرانی کمک کرده باشیم.

هدف رضایت مشتری اولویت سایت باگتو است آموزش تا سطح حرفه ای ما با استفاده از تجربیات خود الگوهای موثر در عرصه آموزش برنامه نویسی خلق می¬کنیم که در سریعترین زمان وبا کمترین هزینه به هدف خود برسید.