آیا معماری میکروسرویس مناسب من است؟

مزایای میکروسرویس، این معماری را به یکی از پرطرف‌دارترین معماری‌ها تبدیل کرده است.

اما این مزایا باعث نمی‌شود که در همه پروژه‌ها از معماری میکروسرویس استفاده کنید. هر معماری برای شرایط خاصی کاربرد دارد و اگر در جای نامناسب استفاده شود می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ما وارد کند.

نیمی از افراد اکوسیستمITدر جهان اعتماد بالایی به تکنولوژی‌های جدید دارند و با ورود هر تکنولوژی و یا معماری جدید خیلی سریع آن را به کار می‌برند و بقیه افراد اکوسیستم با بی‌اعتمادی و ناامیدی از تکنولوژی‌های جدید استفاده نمی‌کنند.

باید به این نکته توجه کنیم هر چیزی که ترند شده است را نباید استفاده کنیم و باید بررسی کنیم که واقعاً به آن نیاز داریم یا نه؟

برای استفاده از معماری میکروسرویس باید پاسخ ما به سؤالات زیر مثبت باشد.

آیا کامل با معماری میکروسرویس آشنا هستیم و می‌توانیم به‌خوبی آن را پیاده‌سازی کنیم؟

آیا بیزینس ما به حدی رشد کرده که پذیرای معماری میکروسرویس باشد؟

آیا در تیم ما ازAgileوDevOpsاستفاده می‌شود؟

چشم‌انداز مناسبی برای افزایش مقیاس اپلیکیشن دارید؟

آیا مدل کسب‌وکار شما به نقطه ثابتی رسیده است؟


برچسب: