بروزرسانی امنیتی و کیفیتی NET Framework.ژانویه 2024

بروزرسانی امنیتی و کیفیتی NET Framework.ژانویه 2024
فهرست مقاله [نمایش]

   امنیت


  CVE-2023-36042 - آسیب‌پذیری انکار سرویس در .NET Framework
  این بروزرسانی امنیتی یک آسیب‌پذیری دور زدن ویژگی امنیتی را که در CVE 2023-36042 توضیح داده شده، برطرف می‌کند


  . CVE-2024-0056 - آسیب‌پذیری دور زدن ویژگی امنیتی .NET Framework
  این بروزرسانی امنیتی یک آسیب‌پذیری دور زدن ویژگی امنیتی را که در CVE 2024-0056 توضیح داده شده، برطرف می‌کند


  . CVE-2024-0057 - آسیب‌پذیری ویژگی امنیتی .NET Framework
  این بروزرسانی امنیتی یک آسیب‌پذیری ارتقای سطح دسترسی را که در CVE 2024-0057 توضیح داده شده، برطرف می‌کند


  . CVE-2024-21312 - آسیب‌پذیری انکار سرویس در .NET Framework
  این بروزرسانی امنیتی یک آسیب‌پذیری انکار سرویس را که در CVE 2024-21312 توضیح داده شده، برطرف می‌کند. 


  آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در .NET Framework
   

  این بروزرسانی امنیتی یک آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور را در زنجیره کانال سرور ریموت .NET HTTP برطرف می‌کند


   کیفیت و قابلیت اطمینان 


  در این بروزرسانی، بهبود جدیدی در کیفیت و قابلیت اطمینان وجود ندارد.


  دریافت بروزرسانی


  بروزرسانی امنیتی و کیفیتی از طریق Windows Update، Windows Server Update Services و کاتالوگ بروزرسانی مایکروسافت در دسترس است. بروزرسانی فقط امنیتی از طریق Windows Server Update Services و کاتالوگ بروزرسانی مایکروسافت در دسترس است. 


  کاتالوگ بروزرسانی مایکروسافت
   

  شما می‌توانید بروزرسانی را از طریق کاتالوگ بروزرسانی مایکروسافت دریافت کنید. برای ویندوز 10، بروزرسانی‌های NET Framework 4.8 از طریق Windows Update، Windows Server Update Services، کاتالوگ بروزرسانی مایکروسافت در دسترس هستند. بروزرسانی‌ها برای نسخه‌های دیگر .NET Framework بخشی از بروزرسانی ماهانه تجمعی ویندوز 10 هستند.


  توجه: مشتریانی که به Windows Update و Windows Server Update Services اتکا دارند، به طور خودکار بروزرسانی‌های خاص نسخه .NET Framework را دریافت می‌کنند. مدیران سیستم پیشرفته همچنین می‌توانند از لینک‌های دانلود مستقیم زیر در کاتالوگ بروزرسانی مایکروسافت برای بروزرسانی‌های خاص .NET Framework استفاده کنند. قبل از اعمال این بروزرسانی‌ها، لطفاً اطمینان حاصل کنید که شما به دقت قابلیت اعمال نسخه .NET Framework را بررسی کنید، تا اطمینان حاصل کنید که فقط بروزرسانی‌ها را در سیستم‌هایی که آنها قابل اعمال هستند نصب می‌کنید.
   

  نسخه محصولبروزرسانی تجمعی
  سیستم عامل سرور مایکروسافت، نسخه 23H2.NET Framework 3.5, 4.8.1 کاتالوگ 5033917
  ویندوز 11، نسخه 22H2 و ویندوز 11، نسخه 23H2.NET Framework 3.5, 4.8.1 کاتالوگ 5033920
  ویندوز 11، نسخه 21H25034276 .NET Framework 3.5, 4.8 کاتالوگ 5033912 .NET Framework 3.5, 4.8.1 کاتالوگ 5033919
  سیستم عامل سرور مایکروسافت، نسخه 22H25034272 .NET Framework 3.5, 4.8 کاتالوگ 5033914 .NET Framework 3.5, 4.8.1 کاتالوگ 5033922
  سیستم عامل سرور مایکروسافت نسخه 21H25034272 .NET Framework 3.5, 4.8 کاتالوگ 5033914 .NET Framework 3.5, 4.8.1 کاتالوگ 5033922
  ویندوز 10، نسخه 22H25034275 .NET Framework 3.5, 4.8 کاتالوگ 5033909 .NET Framework 3.5, 4.8.1 کاتالوگ 5033918
  ویندوز 10، نسخه 21H25034274 .NET Framework 3.5, 4.8 کاتالوگ 5033909 .NET Framework 3.5, 4.8.1 کاتالوگ 5033918
  ویندوز 10 1809 و ویندوز سرور 20195034273 .NET Framework 3.5, 4.7.2 کاتالوگ 5033904 .NET Framework 3.5, 4.8 کاتالوگ 5033911
  ویندوز 10 1607 و ویندوز سرور 2016.NET Framework 3.5, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 کاتالوگ 5034119 .NET Framework 4.8 کاتالوگ 5033910
  ویندوز 10 1507.NET Framework 3.5, 4.6, 4.6.2 کاتالوگ 5034134

   

  جدول زیر برای ویندوز 10 و نسخه‌های ویندوز سرور 2016+ است.

  نسخه محصولبروزرسانی امنیتی و کیفیتیبروزرسانی فقط امنیتی
  ویندوز سرور 200850342805034270
  .NET Framework 2.0, 3.0 کاتالوگ50338985033945
  .NET Framework 3.5 کاتالوگ50340085033952
  .NET Framework 4.6.2 کاتالوگ50339075033947
  ویندوز سرور 2008 R250342775034269
  .NET Framework 3.5.1 کاتالوگ50338995033946
  .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 کاتالوگ50339075033947
  .NET Framework 4.8 کاتالوگ50339165033948

  ردیف سیستم عامل یک KB را نشان می‌دهد که برای اهداف ارائه بروزرسانی استفاده خواهد شد. هنگامی که KB سیستم عامل ارائه می‌شود، منطق قابلیت اجرایی تعیین می‌کند که کدام بروزرسانی(های) خاص .NET Framework نصب خواهد شد. بروزرسانی‌ها برای نسخه‌های مختلف .NET Framework بر اساس نسخه .NET Framework که قبلاً بر روی دستگاه نصب شده است، نصب خواهند شد. به دلیل این موضوع، انتظار نمی‌رود که KB سیستم عامل به عنوان بروزرسانی‌های نصب شده بر روی دستگاه فهرست شود. بروزرسانی‌های مورد انتظار برای نصب، بروزرسانی‌های خاص نسخه .NET Framework هستند که در جدول بالا فهرست شده‌اند.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران