pattern matching در سی شارپ


در این ویدئو می خواهیم شما را با pattern ها یا همانpattern matching در زبان سی شارپ آشنا می کنیم.
pattern matching  از زبان هایی تابعی وارد سی شارپ شده اند با استفاده از آنها خوانایی کد را بالاتر می بریم تا بتوانیم کدهای زیباتری بنویسیم. همان کاری که دستورات شرطی و keys switch انجام میدادند با pattern matching می توانیم بهتر انجام دهیم که در سی شارپ 10 بهبودهایی برای آ پترن ها اعمال شده است.
 

 


برچسب: