readonly record struct در سی شارپ


 در این ویدئو  نحوه استفاده از  readonly  record struct را آموزش خواهیم داد

می توانیم با استفاده از رکورد ها و نوشتن کد Record Struct یک رکورد از جنس Struct ایجاد کنیم.رکورد های که از جنس ساختار هستند.

 


برچسب: