آشنایی با كلاس array در سي شارپ

آشنایی با كلاس array در سي شارپ

کلاسarrayدر سی شارپ برای کار با آرایه ها ساخته شده است، این کلاس امکاناتی زیادی نظیر ایجاد، ویرایش، جستجو و مرتب سازی آرایه ها را به ما ارائه می دهد کلاسarrayبر اساس رابطIListساخته شده است و یک مجموعه در نظر  گرفته می شود. در ادامه این مقاله امکانات کلاسarrayرا معرفی  می کنیم. دانش کارایی این کلاس

در جدول  زیرpropertiesهای که کلاسarray ارائه می دهد را مشاهده می کنید

 

IsFixedSize

با این خصوصیت می توانیم دریابیم که ارایه اندازه ثابت دارد یا خیر

IsReadOnly

این خصوصیت مشخص می کند که نوع آرایه فقط خواندنی است یا خیر

IsSynchronized

 

Length

تعداد عناصر ارایه را به ما برمیگرداند

LongLength

تعداد عناصر ارایه را به صورت عدد 64 بیتی برمیگرداند

Rank

این خصوصیت تعداد بعد ارایه را برمیگرداند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متد های کلاسarrayرا در جدول زیر بررسی می کنیم

 

AsReadOnly()

ارایه را به فقط خواندنی تبدیل می کند.

BinarySearch()

با استفاده از الگوریتم جستجوی باینری یک مقدار را در ارایه تک بعدی جستجو می کند

Clear()

این متد مقادیر داخل عناصر ارایه را پاک می کند و مقادیر پیش فرض را در عناصر قرار می دهد. که این مقدار بسته به نوع داده ای ارایه 0 یاfalseو یاnullمی باشد.

ConvertAll()

ارایه ای از یک نوع را به ارایه ای از نوع دیگر تبدیل می کند.

Copy()

این متد برای کپی کردن عناصر یک ارایه در یک ارایه دیگر است. در پارامتر ورودی این متد می توانیم تعدادی که قصد کپی آن را داریم مشخص کنیم. مثال زیر 5 عنصر اول ارایه کپی می کند. Array.Copy(first,second,5);

 

 

Empty()

ارایه خالی برمیگرداند

Equals()

تعیین میکند که شئ وارد شده در پارامتر ورودی برابر با شئ فعلی است یا خیر

Find()

یک مقدار از ورودی دریافت می کند و اولین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند.

FindAll()

یک مقدار از ورودی دریافت می کند و همه ی عناصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند.

FindIndex()

یک مقدار را از ورودی می گیرد وindexاولین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند

FindLast()

یک مقدار از ورودی دریافت می کند و آخرین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند.

FindLastIndex()

یک مقدار را از ورودی می گیرد وindexآخرین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند

FoeEach()

حلقه یforeachرا بر روی ارایه اجرا می کند.

GetEnumerator()

IEnumeratorرا برایArrayبرمی گرداند.

GetLength()

تعداد عناصر موجود در ارایه را بر میگرداند

GetLongLength()

تعداد عناصر موجود در ارایه را به عدد 64 بیتی بر میگرداند

GetLowerBound()

محدوده پایینی بعد ارایه را نشان می دهد.

GetType()

نوع داده ی ارایه جاری را برمیگرداند

GetUpperBound()

محدوده بالایی بعد ارایه را برمیگرداند

GetValue()

این متد یک عدد کهindexارایه است را دریافت میکند و مقدار آن را برمی گرداند.

IndexOf()

این متد دو پارامتر به عنوان ورودی می گیرد پارامتر اول یک ارایه و پارامتر دوم یک مقدار، و مقدار را درآرایه جستجو می کند اگر مقدار درآرایه یافت شودIndexآن را برمیگرداند.

IndexOf(array,”bugeto”);

Resize()

از این متد برای تغییر سایزآرایه های تک بعدی استفاده می کنیم

Reverse()

این متد ترتیب عناصرآرایه تک بعدی را معکوس می کند

SetValue()

مقداری را از پارامتر ورودی دریافت می کند و در عنصر مشخص شده قرار می دهد.

Sort()

عناصر را در یک ارایه ی تک بعدی مرتب می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدیدترین ویدئوهای آموزشی

در بخش TV باگتو، آموزش های کوتاه و جدید را مشاهده نمایید

0 نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری ثبت نام

x "🌹🪴 نوروزتان پیروز 🌱🌷💐فروش ویژه نوروزی در تاریخ 6ام تا 8ام فروردین 🌻😍🌹"