آشنایی با كلاس array در سي شارپ

آشنایی با كلاس array در سي شارپ
فهرست مقاله [نمایش]

  کلاس array در سی شارپ برای کار با آرایه ها ساخته شده است، این کلاس امکاناتی زیادی نظیر ایجاد، ویرایش، جستجو و مرتب سازی آرایه ها را به ما ارائه می دهد کلاس array بر اساس رابط IList ساخته شده است و یک مجموعه در نظر  گرفته می شود. در ادامه این مقاله امکانات کلاس array را معرفی  می کنیم. دانش کارایی این کلاس

  در جدول  زیر properties های که کلاس array  ارائه می دهد را مشاهده می کنید

   

  IsFixedSize

  با این خصوصیت می توانیم دریابیم که ارایه اندازه ثابت دارد یا خیر

  IsReadOnly

  این خصوصیت مشخص می کند که نوع آرایه فقط خواندنی است یا خیر

  IsSynchronized

   

  Length

  تعداد عناصر ارایه را به ما برمیگرداند

  LongLength

  تعداد عناصر ارایه را به صورت عدد 64 بیتی برمیگرداند

  Rank

  این خصوصیت تعداد بعد ارایه را برمیگرداند

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  متد های کلاس array را در جدول زیر بررسی می کنیم

   

  AsReadOnly()

  ارایه را به فقط خواندنی تبدیل می کند.

  BinarySearch()

  با استفاده از الگوریتم جستجوی باینری یک مقدار را در ارایه تک بعدی جستجو می کند

  Clear()

  این متد مقادیر داخل عناصر ارایه را پاک می کند و مقادیر پیش فرض را در عناصر قرار می دهد. که این مقدار بسته به نوع داده ای ارایه 0 یا false و یا null می باشد.

  ConvertAll()

  ارایه ای از یک نوع را به ارایه ای از نوع دیگر تبدیل می کند.

  Copy()

  این متد برای کپی کردن عناصر یک ارایه در یک ارایه دیگر است. در پارامتر ورودی این متد می توانیم تعدادی که قصد کپی آن را داریم مشخص کنیم. مثال زیر 5 عنصر اول ارایه کپی می کند.  Array.Copy(first,second,5);

   

   

  Empty()

  ارایه خالی برمیگرداند

  Equals()

  تعیین میکند که شئ وارد شده در پارامتر ورودی برابر با شئ فعلی است یا خیر

  Find()

  یک مقدار از ورودی دریافت می کند و اولین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند.

  FindAll()

  یک مقدار از ورودی دریافت می کند و همه ی عناصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند.

  FindIndex()

  یک مقدار را از ورودی می گیرد و index اولین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند

  FindLast()

  یک مقدار از ورودی دریافت می کند و آخرین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند.

  FindLastIndex()

  یک مقدار را از ورودی می گیرد و index آخرین عنصری که برابر با آن باشد را بر می گرداند

  FoeEach()

  حلقه ی foreach را بر روی ارایه اجرا می کند.

  GetEnumerator()

  IEnumerator را برای Array برمی گرداند.

  GetLength()

  تعداد عناصر موجود در ارایه را بر میگرداند

  GetLongLength()

  تعداد عناصر موجود در ارایه را به عدد 64 بیتی بر میگرداند

  GetLowerBound()

  محدوده پایینی بعد ارایه را نشان می دهد.

  GetType()

  نوع داده ی ارایه جاری را برمیگرداند

  GetUpperBound()

  محدوده بالایی بعد ارایه را برمیگرداند

  GetValue()

  این متد یک عدد که index ارایه است را دریافت میکند و مقدار آن را برمی گرداند.

  IndexOf()

  این متد دو پارامتر به عنوان ورودی می گیرد پارامتر اول یک ارایه و پارامتر دوم یک مقدار، و مقدار را درآرایه جستجو می کند اگر مقدار درآرایه یافت شود Index آن را برمیگرداند.

  IndexOf(array,”bugeto”);

  Resize()

  از این متد برای تغییر سایزآرایه های تک بعدی استفاده می کنیم

  Reverse()

  این متد ترتیب عناصرآرایه تک بعدی را معکوس می کند

  SetValue()

  مقداری را از پارامتر ورودی دریافت می کند و در عنصر مشخص شده قرار می دهد.

  Sort()

  عناصر را در یک ارایه ی تک بعدی مرتب می کند.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  • نویسنده: احسان بابائی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران