Relational Pattern در سی شارپ


Relational Pattern یکی دیگر از پترن هایی است که به زبان سی شارپ اضافه شده است و ما می توانیم برای دستورات شرطی و چک کردن یک سری از دستورات شرطی ازRelational Pattern استفاده کنیم.

  در این ویدئو بیشتر با آن آشنا می شوید

 


برچسب: