تفاوت آبجکت های mutable and immutable

در این ویدئو  می خواهیم شما را با Mutable   و  Immutableبودن object ها در زبان های برنامه نویسی آشنا کنیم. به آبجکت هایی که بعد از ایجاد شدن قابل تغییر هستند، Mutable گفته میشود.و آبجکت هایی که پس از ایجاد شدن قابل تغییر نیستند، Immutable گفته میشود.

 


برچسب: