تگ a یا Anchor

تگ a یا Anchor
فهرست مقاله [نمایش]

  تگ لنگر  یا Anchor در  html لینکی را تعریف می كند كه یك صفحه را به صفحه دیگر پیوند می دهد. این لینک می تواند به صفحه وب و همچنین فایل ها، مکان یا هر آدرس اینترنتی پیوند برقرار کند. اتریبیوت "href" مهمترین اتریبوت تگ a است. و اینکه کدام صفحه را به صفحه مقصد یا URL پیوند می دهد.

  اتریبیوت  href تگ Anchor در HTML:


  از اتریبیوت  href برای تعریف آدرس پرونده موردنظر استفاده می شود. به عبارت دیگر ، صفحه مقصد را نشان می دهد.

  ساختارتگ a در زیر آورده شده است.

  anchor tag

   

  مثال:

  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
  <head> 
    <title></title> 
  </head> 
  <body> 
  <p>Click on <a href="https://bugeto.net/" target="_blank"> this-link </a>to go on home page of bugeto.</p> 
  </body> 
  </html> 

  خروجی:

  .Click on this-link to go on home page of JavaTpoint

   

   

  به این دونکته توجه کنید که :

  • اتریبیوت target  فقط با اتریبیوت href  در تگ a  استفاده می شود

  • اگر ما از اتریبیوت target  استفاده نکنیم لینک به صفحه دیگر نمی رود ودر همانجا باز می شود.

   

  ظاهر تگ a در HTML:


  یک لینک ناشناخته با رنگ آبی  و  زیر آن خط کشیده شده است.

  لینک بازدید شده با رنگ بنفشته  و زیر آن خط کشیده شده است

  یک لینک فعال  قرمز  و زیر آن خط کشیده شده است. 

  تگ a  در همه مرورگرها پشتیبانی می شود.

   

   

  مقاله قبلی     مقاله بعدی


  • نویسنده: روشن احمدی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران