تفاوت بین Deferred Execution و Immediate


در این ویدئو  تفاوت Deferred Execution و immediate Execution   در کوئری ها را به شما آموزش می دهیم.
Deferred Execution تا زمانی که به آن کوئری نیاز نداشته باشیم نمی رود از دیتابیس یا هر دیتاسورس دیگری آن دیتا را برای ما بیاورد اما Emmediate Execution همان لحظه کوئری را در دیتا سورس اجرا می کند و دیتا را بدست می آورد و در ادامه اون برنامه دیتا تغییر نمی کند هر مقداری که اولین بار دریافت کردیم تا انتهای برنامه همان است وتغییری نمی کند

 


برچسب: