grpc چیست؟چرا بایداز آن استفاده کنیم ؟

 این ویدئو بخشی از فصل 23 ستارگان asp.net core  است.

در این فصل مبحث grpc را آموزش داده اید.

x "🌹🪴 نوروزتان پیروز 🌱🌷💐فروش ویژه نوروزی در تاریخ 6ام تا 8ام فروردین 🌻😍🌹"