grpc چیست؟چرا بایداز آن استفاده کنیم ؟

 این ویدئو بخشی از فصل 23 ستارگان asp.net core  است.

در این فصل مبحث grpc را آموزش داده اید.


برچسب: