کاربرد دستور this در #C

کاربرد دستور this در #C
فهرست مقاله [نمایش]

  کلمه کلیدی this در زبان سی شارپ اشاره به  نمونه فعلی کلاس استفاده شده دارد. در حالت عادی نیازی به استفاده از این کلاس نیست ولی گاهی اوقات برای کدنویسی تمیز و بهتر از این کلمه کلیدی استفاده می کنیم که خوانایی کد بالاتر برود. به عنوان مثال اگر متدی در کلاس داشته باشیم که پارامتر های ورودی  متد با فیلد های کلاس نام یکسانی داشته باشد از کلمه کلیدی this برای جداسازی این دو از هم استفاده می کنیم.

    public Course(int id, string title, int price, string Introduction)
    {
      this.id = id;
      this.title = title;
      this.price = price;
      this.Introduction = Introduction;
    }
  

   

  در کد زیر یک مثال کاملتر برای شما آورده ام در این مثال یک کلاس داریم برای دوره های آموزشی باگتو که یک متد هم برای نمایش جزئیات هر دوره را نمایش می دهد. در متد سازنده کلاس Course پارامتر های ورودی هم نام فیلدهای کلاس Course هستند و برای خوانایی بیشتر کد و جداسازی در اینجا از کلمه کلیدی this استفاده کرده ایم.

   

  using System;
  
  namespace TestBugetoConsole
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
        Course csharp = new Course(121,"csharp learning",150000,"دوره آموزش سی شارپ از سایت باگتو");
        Course aspcore = new Course(122, "asp.net core learning", 850000, "دوره آموزش asp.net core از سایت باگتو");
        Course html = new Course(123, "html learning", 15000, "دوره آموزش html از سایت باگتو");
        Course typescript = new Course(124, "type script learning", 190000, "دوره آموزش تایپ اسکریپت از سایت باگتو");
  
        csharp.showInfo();
        aspcore.showInfo();
        html.showInfo();
        typescript.showInfo();
  
        Console.ReadKey();
  
      }
    }
  }
  
  
  
  class Course
  {
    public int id, price;
    public string title, Introduction;
  
    public Course(int id, string title, int price, string Introduction)
    {
      this.id = id;
      this.title = title;
      this.price = price;
      this.Introduction = Introduction;
    }
  
    public void showInfo()
    {
      Console.WriteLine(id + " " + title + " " + price + " " + Introduction);
    }
  }
  

   


  • نویسنده: احسان بابائی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران