نحوه جستجو در آرايه سي شارپ

نحوه جستجو در آرايه سي شارپ

آرایه ها لیستی از داده های هم نوع است، هرجا از آرایه ها استفاده می کنیم نیاز به جستجو استفاده از عناصر آرایه هم داریم. در این آموزش با استفاده از کلاسarrayدر سی شارپ انواع جستجوی که می توانیم بر روی آرایه ها درسی شارپ انجام دهیم را بررسی می کنیم.

 

جستجو در آرایه با استفاده از متد Find

با استفاده از متدFind()از کلاسarrayمی توانیم جستجو در آرایه ها را انجام دهیم. این متد یک ارایه از ورودی دریافت می کند و با عبارات لامبدا در پارامتر ورودی دوم این متد نحوه جستجو را مشخص  می کنیم.  این متد در عناصر آرایه  اولین عنصری را که شرایط جستجو شده را داشته باشد بر می گرداند.

       string[] persons = new string[] { "ehsan", "mayasam", "jamshid", "samyar", "sasan", "ahora" };

      var search1 = Array.Find(persons, p => p == "ehsan");

      var search2 = Array.Find(persons, p => p.StartsWith("s"));

      Console.WriteLine(search1);
      Console.WriteLine(search2);


      Console.ReadKey();

خروجی

ehsan
samyar

 

جستجو در آرایه با استفاده از متد FindAll

متدFindAllهمانند متدFindعمل می کند با این تفاوت کهFindفقط اولین عنصر را بر می گرداند ولی متدFindAllتمامی عناصری که شرایط را داشته باشند برمی گرداند. خروجی این متد نیز خود یک آرایه است، کد زیر  یک مثال از این جستجو است که خروجی آن را با یکforeachنمایش می دهیم.

      string[] persons = new string[] { "ehsan", "mayasam", "jamshid", "samyar", "sasan", "ahora" };

 
      var search1 = Array.FindAll(persons, p => p.StartsWith("s"));

      foreach (var item in search1)
      {
        Console.WriteLine(item);

      }

 
      Console.ReadKey();

خروجی

samyar
sasan

 

جستجو در آرایه با استفاده از متد FindLast

متدFindLastدقیقا همانند متدFind عمل می کند با این تفاوت که این متد آخرین عنصر یافت شده را بر می گرداند.

string searchFindLast = Array.FindLast(persons, p => p.StartsWith("s"));

 

جستجو در آرایه با استفاده از متد FindIndex

متدFindIndexجستجو را در آرایه انجام میدهد وIndexاولین عنصری را که پیدا کند  بر می گرداند.

int searchFindIndex = Array.FindIndex(persons, p => p.StartsWith("s"));

 

جستجو در آرایه با استفاده از متد FindLastIndex

این متد همانندFindIndexعمل می کند با این تفاوت کهIndexآخرین عنصر یافت شده را بر می گرداند.

      int searchFindLastIndex = Array.FindLastIndex(persons, p => p.StartsWith("s"));

 

جدیدترین ویدئوهای آموزشی

در بخش TV باگتو، آموزش های کوتاه و جدید را مشاهده نمایید

1 نظرات
 • عکس پروفایل عليرضا در سایت باگتو
 • |
 • ارسال شده توسط : عليرضا
 • |
 • زمان : 1398/11/28

تشكر عالي بودبرای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری ثبت نام

x "🌹🪴 نوروزتان پیروز 🌱🌷💐فروش ویژه نوروزی در تاریخ 6ام تا 8ام فروردین 🌻😍🌹"