نحوه جستجو در آرايه سی شارپ

نحوه جستجو در آرايه سی شارپ
فهرست مقاله [نمایش]

  آرایه ها لیستی از داده های هم نوع است، هرجا از آرایه ها استفاده می کنیم نیاز به جستجو استفاده از عناصر آرایه هم داریم. در این آموزش با استفاده از کلاس array در سی شارپ انواع جستجوی که می توانیم بر روی آرایه ها در سی شارپ انجام دهیم را بررسی می کنیم.

   

  جستجو در آرایه با استفاده از متد Find

  با استفاده از متد Find() از کلاس array می توانیم جستجو در آرایه ها را انجام دهیم. این متد یک ارایه از ورودی دریافت می کند و با عبارات لامبدا در پارامتر ورودی دوم این متد نحوه جستجو را مشخص  می کنیم.  این متد در عناصر آرایه  اولین عنصری را که شرایط جستجو شده را داشته باشد بر می گرداند.

         string[] persons = new string[] { "ehsan", "mayasam", "jamshid", "samyar", "sasan", "ahora" };
  
        var search1 = Array.Find(persons, p => p == "ehsan");
  
        var search2 = Array.Find(persons, p => p.StartsWith("s"));
  
        Console.WriteLine(search1);
        Console.WriteLine(search2);
  
  
        Console.ReadKey();
  

  خروجی

  ehsan
  samyar

   

  جستجو در آرایه با استفاده از متد FindAll

  متد FindAll همانند متد Find عمل می کند با این تفاوت که Find فقط اولین عنصر را بر می گرداند ولی متد FindAll تمامی عناصری که شرایط را داشته باشند برمی گرداند. خروجی این متد نیز خود یک آرایه است، کد زیر  یک مثال از این جستجو است که خروجی آن را با یک foreach نمایش می دهیم.

        string[] persons = new string[] { "ehsan", "mayasam", "jamshid", "samyar", "sasan", "ahora" };
  
   
        var search1 = Array.FindAll(persons, p => p.StartsWith("s"));
  
        foreach (var item in search1)
        {
          Console.WriteLine(item);
  
        }
  
   
        Console.ReadKey();
  

  خروجی

  samyar
  sasan

   

  جستجو در آرایه با استفاده از متد FindLast

  متد FindLast دقیقا همانند متد Find  عمل می کند با این تفاوت که این متد آخرین عنصر یافت شده را بر می گرداند.

  string searchFindLast = Array.FindLast(persons, p => p.StartsWith("s"));

   

  جستجو در آرایه با استفاده از متد FindIndex

  متد FindIndex جستجو را در آرایه انجام میدهد و Index اولین عنصری را که پیدا کند  بر می گرداند.

  int searchFindIndex = Array.FindIndex(persons, p => p.StartsWith("s"));

   

  جستجو در آرایه با استفاده از متد FindLastIndex

  این متد همانند FindIndex عمل می کند با این تفاوت که Index آخرین عنصر یافت شده را بر می گرداند.

        int searchFindLastIndex = Array.FindLastIndex(persons, p => p.StartsWith("s"));

   


  • نویسنده: احسان بابائی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران

  avatar
  عليرضا
  1398/11/28
  تشكر عالي بود