نمايش عناصر آرايه در c#

نمايش عناصر آرايه در c#

با استفاده ازIndex به عناصر داخل یک آرایه دسترسی داریم. این کار با قرار دادن شماره Index در داخل علامت  [ ] قابل اجرا است.

double salary = balance[9];

در مثال زیر یک ارایه با تعداد 10 عنصر ایجاد می کنیم و با یک حلقه مقادیری در عناصر آرایه قرار می دهیم سپس با یک حلقه دیگر دسترسی و نمایش عناصر ارایه را انجام می دهیم.

      int[] n = new int[10]; /* تعریف یک ارایه عددی با اندازه 10 عنصر */
      int i, j;

      /* مقدار دهی عناصر ارایه */
      for (i = 0; i < 10; i++)
      {
        n[i] = i + 100;
      }

      /* نمایش عناصر ارایه*/
      for (j = 0; j < 10; j++)
      {
        Console.WriteLine("Element[{0}] = {1}", j, n[j]);
      }
      Console.ReadKey();

استفاده از حلقه foreach برای آرایه

در مثال قبلی از حلقهforبرای دسترسی به عناصر آرایه استفاده کردیم. در این مثال از حلقهforeachبرای دسترسی به عناصر آرایه استفاده می کنیم.

      int[] n = new int[10]; /* تعریف یک ارایه عددی با اندازه 10 عنصر */
      int i ;

      /* مقدار دهی عناصر ارایه */
      for (i = 0; i < 10; i++)
      {
        n[i] = i + 100;
      }

      /* نمایش عناصر ارایه*/
 
 
      foreach (int j in n)
      {
         i = j - 100;
        Console.WriteLine("Element[{0}] = {1}", i, j);
      }
      Console.ReadKey();

 

جدیدترین ویدئوهای آموزشی

در بخش TV باگتو، آموزش های کوتاه و جدید را مشاهده نمایید

0 نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری ثبت نام

x "🌹🪴 نوروزتان پیروز 🌱🌷💐فروش ویژه نوروزی در تاریخ 6ام تا 8ام فروردین 🌻😍🌹"