بلوک های ساختاری html

بلوک های ساختاری html
فهرست مقاله [نمایش]

   یک سند html  از دو ساختار اصلی تشکیل شده است:

  tags:  برچسب یا همان تگ های html

   هر تگ دو براکت "< این یک براکت است >" دارد و محتوا داخل آن نوشته می شود.

  Attribute: اتریبیوت یا همان ویژگی های html

  ویژگی هایی که باید در مورد عناصر html  نوشته شود در با اتریبویت ها تعیین می شوند. اتریبویوت ها در تگ های شروع نوشته می شوند.

  هر اتریبیوت شامل دو بخش است: name و value. 

  نحوه ساختاربه این شکل است :

  <tag name attribute_name= " attr_value"> content </ tag name>  

  عناصر: یک عنصر HTML یک جزء جداگانه از یک فایل HTML است.  در یک فایل HTML ، همه چیزهایی که در تگ ها  نوشته می شود   عناصر HTML بحساب می آیند.

  html-building-blocks

  مثال:

   
  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
   <head>  
    <title> The basic building blocks of HTML</title>  
   <head/> 
   <body> 
      <h2>The building blocks</h2>  
      <p>This is a paragraph tag</p>  
      <p style="color:red">The style is attribute of paragraph tag</p>  
      <span>The element contains tag, attribute and content</span>  
   </body> 
  </html>   

  خروجی را باهم ببینیم 

  The basic building blocks of HTML

  The building blocks

  This is a paragraph tag

  The style is attribute of paragraph tag

  The element contains tag, attribute and content

   

   

  مقاله قبلی     مقاله بعدی


  • نویسنده: روشن احمدی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران