بلوک های ساختاری html

بلوک های ساختاری html

 یک سند html  از دو ساختار اصلی تشکیل شده است:

tags:  برچسب یا همان تگ های html

 هر تگ دو براکت "< این یک براکت است >" دارد و محتوا داخل آن نوشته می شود.

Attribute: اتریبیوت یا همان ویژگی های html

ویژگی هایی که باید در مورد عناصر html  نوشته شود در با اتریبویت ها تعیین می شوند. اتریبویوت ها در تگ های شروع نوشته می شوند.

هر اتریبیوت شامل دو بخش است: name و value. 

نحوه ساختاربه این شکل است :

<tag name attribute_name= " attr_value"> content </ tag name>  

عناصر: یک عنصر HTML یک جزء جداگانه از یک فایل HTML است.  در یک فایل HTML ، همه چیزهایی که در تگ ها  نوشته می شود   عناصر HTML بحساب می آیند.

html-building-blocks

مثال:

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head>  
  <title> The basic building blocks of HTML</title>  
 <head/> 
 <body> 
    <h2>The building blocks</h2>  
    <p>This is a paragraph tag</p>  
    <p style="color:red">The style is attribute of paragraph tag</p>  
    <span>The element contains tag, attribute and content</span>  
 </body> 
</html>   

خروجی را باهم ببینیم 

The basic building blocks of HTML

The building blocks

This is a paragraph tag

The style is attribute of paragraph tag

The element contains tag, attribute and content

 

 

مقاله قبلی    مقاله بعدی

جدیدترین ویدئوهای آموزشی

در بخش TV باگتو، آموزش های کوتاه و جدید را مشاهده نمایید

0 نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری ثبت نام

x "🌹🪴 نوروزتان پیروز 🌱🌷💐فروش ویژه نوروزی در تاریخ 6ام تا 8ام فروردین 🌻😍🌹"