تگ های html

تگ های html
فهرست مقاله [نمایش]

  تگ های HTML مانند کلمات کلیدی هستند که چگونگی قالب بندی و نمایش محتوای مرورگر وب را نشان می دهند. با کمک تگ ها ، یک مرورگر وب می تواند بین یک محتوای HTML و یک محتوای ساده تفاوت قائل شود. تگ های HTML شامل سه بخش اصلی هستند:   تگ ابتدا یا آغاز کننده، محتوا و تگ بسته شدن  اما بعضی  از تگ ها بدون تگ بسته هستند.

  وقتی مرورگر وب یک سند HTML را می خواند ، مرورگر آن را از بالا به پایین و از چپ به راست می خواند. از تگ های HTML برای ایجاد اسناد HTML و نشان دادن خصوصیات آنها استفاده می شود. هر تگ HTML دارای کاربرد مختلفی است.

  یک فایل HTML باید دارای تگ هایی اساسی باشد تا مرورگر بتواند بین یک متن ساده و متن HTML تفاوت قائل شود. و در ادامه با توجه به نیاز  و محتوا  سند از تگ های دیگر می توانید استفاده کنید.

  تمام برچسب های HTML باید درون براکت ها <> قرار گیرند.هر تگ در HTML کارهای مختلفی انجام می دهد. اگر از تگ باز <tag> استفاده کرده اید ، باید تگ بسته < tagئ> آنرا نیز بنویسید.،به جز تعدادی از تگ ها که نیاز به تگ بسته ندارند که در ادامه آموزش با آنها آشنا خواهیذ شد.

  ساختار تگ به این صورت نوشته می شود.

  <tag> content </tag>

   

  توجه: تگ های HTML  همیشه با حروف کوچک نوشته می شوند.

   

  تگ های بدون قفل : Unclosed
  برخی از برچسب های HTML بسته نمی شوند ، برای مثال br وhr.

  تگ <br>: این تگ مخفف کلمه break  یعنی شکستن است، مواقعی استفاده می شود که بخواهیم که از یک خط به خط دیگری برویم و بین آنها فاصله باشد.

  تگ <hr>:  مخفف کلمه Horizontal Rule است، برای ایجاد یک خط افقی در صفحه استفاده می شود.


  متا تگ ها: HTML Meta Tags

  DOCTYPE, title, link, meta and style


    تگ های متنی : HTML Text Tags

  <p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <strong>, <em>, <abbr>, <acronym>, <address>

  <bdo>, <blockquote>, <cite>, <q>, <code>, <ins>, <del>, <dfn>, <kbd>, <pre>, <samp>, <var> and <br>


   تگ های لینک : HTML Link Tags

  <a> and <base>


   تگ های عکس: HTML Image and Object Tags

  <img>, <area>, <map>, <param> and <object>


   تگ های لیست: HTML List Tags

  <ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dt> and <dd>


   تگ های جدول: HTML Table Tags

  table, tr, td, th, tbody, thead, tfoot, col, colgroup and caption


   تگ های فروم ها: HTML Form Tags

  form, input, textarea, select, option, optgroup, button, label, fieldset and legend


   تگ های اسکریپت : HTML Scripting Tags

  script and noscript


  در ادامه هر کدام از این تگ ها واتریبیوت های آنها را بصورت کامل توضیح خواهیم داد.

   

   

  مقاله قبلی      مقاله بعدی


  • نویسنده: روشن احمدی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران