برنامه نویسی غیر همزمان در سی‌ شارپ

 برنامه نویسی غیر همزمان در سی‌ شارپ
فهرست مقاله [نمایش]

  در دنیای پیشرفته‌ی امروز، ما مدام با فعالیت‌های غیر همزمان مواجه می‌شویم. فرض کنید صبحانه‌ی خود را می‌پزید، و در همین حال یک فنجان قهوه هم در حال دم شدن است. همه این فعالیت‌ها همزمان انجام می‌شوند، بدون اینکه شما نیازی به انتظار برای یکی از آن‌ها داشته باشید. در برنامه نویسی سی‌ شارپ، همچنین می‌توان با استفاده از مفهوم غیر همزمانی، موازی با چندین فعالیت پیش برویم.


  چرا باید از برنامه‌نویسی غیر همزمان استفاده کنیم؟ 


  هنگامی که یک برنامه به منابعی مثل دیتابیس یا وب سرویس متصل می‌شود، ممکن است از آن منبع پاسخی نگیرد و برنامه در انتظار باقی بماند. با استفاده از برنامه‌نویسی غیر همزمان، می‌توانیم از این وضعیت جلوگیری کنیم.


  مثال اول: دریافت اطلاعات از وب

  
  csharp
  using System.Net.Http;
  using System.Threading.Tasks;
  public async Task<string> FetchDataFromWebAsync()
  {
    HttpClient client = new HttpClient();
    string result = await client.GetStringAsync("https://api.example.com/data");
    return result;
  }
  

  در این مثال، با استفاده از async و await، اطلاعات از وب به طور غیر همزمان دریافت می‌شود.


  مثال دوم: ذخیره اطلاعات در دیتابیس

  
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Threading.Tasks;
  public async Task SaveDataToDatabaseAsync(string data)
  {
    using(SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
    {
      await conn.OpenAsync();
      SqlCommand command = new SqlCommand("INSERT INTO Table (Column) VALUES (@data)", conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@data", data);
      await command.ExecuteNonQueryAsync();
    }
  }
  

  در اینجا، اطلاعات به طور غیر همزمان در دیتابیس ذخیره می‌شود.


  جمع بندی


  برنامه‌نویسی غیر همزمان در سی‌ شارپ به ما کمک می‌کند تا به راحتی با چالش‌های موازی مواجه شویم و عملکرد بهتری داشته باشیم. برای یادگیری حرفه‌ای سی‌ شارپ، توصیه می‌شود در دوره‌های آموزش سی شارپ باگتو شرکت کنید. این یک گام بزرگ در مسیر تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه‌ای است. پس چرا منتظر می‌مانید؟

  می توانید مقاله Await در سی شارپ را مطالعه نمایید.


  • نویسنده: تیم تحریریه باگتو

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران