آشنایی با DTO( Data transfer object )

Dto چیست و کجا باید از آن استفاده کرد؟

Data transfer object یا همان Dto، کلاس هایی هستند که برای انتقال داده ها بین لایه های اپلیکیشن استفاده می شوند.

به عنوان مثال شما در لایه Application می خواهید داده هایی را به لای های بالاتر ارسال کنید، در اینجور مواقع می توانید از Dto ها استفاده نمایید.

در این ویدئو با Dto ها را معرفی کرده ایم


برچسب: