کاربرد کلمه کلیدیin در زبان سی شارپ

زمانی که یک متد ایجاد می کنیم در این متد می توانیم یک سری پارامتر ارسال کنیم و درون متد هم می توانیم آن پارامترهای دریافتی را تغییر دهیم.اما گاهی در برنامه نیاز داریم این پارامترهایی که برای متد ارسال می کنیم در متد به هیچ عنوان نتوانیم تغییر دهیم در این صورت ما می توانیم از کلمه کلیدی in در زبان سی شارپ استفاده کنیم.
 در این ویدئو کاربرد کلمه کلیدی in  در زبان csharp  رو به شما آموزش می دهیم

 


برچسب: