html heading- تگ های عنوان h1 تا h6

html heading- تگ های عنوان h1 تا h6
فهرست مقاله [نمایش]

  عنوان هایی را که در صفحه می خواهید نمایش دهید را میتوانید با استفاده از تگ های h1 تا h6 بسازید 

    هنگامی که متن را درتگ های عنوان <h1> ......... </h1> قرار می دهید ، درمرورگر نمایش داده می شود و اندازه متن به نوع عنوان آن بستگی دارد.

  شش عنوان HTML مختلف وجود دارد که باتگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند ، از بالاترین سطح h1 (عنوان اصلی) تا حداقل سطح h6 (حداقل عنوان مهم).

  h1 بزرگترین تگ است و h6 کوچکترین آن است. بنابراین h1 برای مهمترین عنوان استفاده می شود و h6 حداقل استفاده می شود.

  عناوین در HTML به موتور جستجوگر کمک می کند تا ساختار صفحه وب را درک  کند. این تگ ها جز تگه هایی معنایی هستند که در صفحه وب به کار می روند. کلمه کلیدی اصلی کل محتوای یک صفحه وب باید با تگ عنوان h1 نمایش داده شود.

  مثال زیر را ببینید:

  <h1>Heading no. 1</h1> 
  <h2>Heading no. 2</h2> 
  <h3>Heading no. 3</h3> 
  <h4>Heading no. 4</h4> 
  <h5>Heading no. 5</h5> 
  <h6>Heading no. 6</h6> 

  خروجی :

  Heading no. 1

  Heading no. 2

  Heading no. 3

  Heading no. 4

  Heading no. 5

  Heading no. 6

   

  عناصر عنوان (h1 .... h6) فقط باید برای عناوین استفاده شود.  نباید آنهارا برای بولدیا بزرگتر کردن متن استفاده شوند. عناوین HTML را می توان با عناصر تو در تو نیز استفاده کرد. در زیر کدهای مختلفی برای نمایش نحوه استفاده از عناصر عنوان آورده ایم.


  مثال:

  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
   <head> 
    <title>Heading elements</title> 
   </head> 
   <body> 
     <h1>This is main heading of page. </h1> 
     <p>h1 is the most important heading, which is used to display the keyword of page </p> 
     <h2>This is first sub-heading</h2> 
     <p>h2 describes the first sub heading of page. </p> 
     <h3>This is Second sub-heading</h3> 
     <p>h3 describes the second sub heading of page.</p> 
     <p>We can use h1 to h6 tag to use the different sub-heading with their paragraphs if     
             required.  
          </p> 
    </body> 
  </html> 

  خروجی :

  .Heading elements.This is main heading of page

  h1 is the most important heading, which is used to display the keyword of page

  This is first sub-heading

  .h2 describes the first sub heading of page

  This is Second sub-heading

  .h3 describes the second sub heading of page

  .We can use h1 to h6 tag to use the different sub-heading with their paragraphs if required

   

   

  این تگ در تمام مرورگرها قابل اجرا است. 

  مقاله قبلی      مقاله بعدی


  • نویسنده: روشن احمدی

  ارسال دیدگاه

  برای افزودن دیدگاه خود، نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید


  دیدگاه کاربران