Assignment and declaration in same deconstructionدر سی شارپ 10

در این ویدئو با ویژگی Assignment and declaration in same deconstruction که به سی شارپ 10اضافه شده است آشنا می شوید

x "🌹🪴 نوروزتان پیروز 🌱🌷💐فروش ویژه نوروزی در تاریخ 6ام تا 8ام فروردین 🌻😍🌹"