آموزش اندروید: View های اندروید
آموزش اندروید: View های اندروید

هر اپلیکیشنی، یک شکلی رو به عنوان رابط کاربری در نظر می گیرد. در اندروید،این کار توسط View و ViewGroup انجام میشود.در این مقاله میخواهیم با View های اندروید کار کنیم.

 در دوره رایگان آموزش  
برنامه نویسی اندروید با کاتلین  با View های اندروید بیشتر آشنا خواهید شد.
 

View های عمومی از textview  شروع میکنیم. برای نمایش متن از این ویو استفاده میکنیم که یکی از پر کاربرد ترین View های اندرویداست.
 

<TextView
  android:text="Bugeto.net"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"/>

Button:برای نمایش دکمه های قابل کلیک از این ویو استفاده می کنیم.
 

<Button
  android:text="Click"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"/>

Image button: شبیه بهbutton است با این تفاوت که یک تصویر را هم میتواند نمایش دهد.
 

<ImageButton
  android:src="@mipmap/ic_launcher"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"/>

EditText: اینViewیک زیر کلاس ازtext viewاست که امکان ویرایش متن را به کاربر می دهد.
 

<EditText
  android:src="@mipmap/ic_launcher"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"/>

box: یک نوع خاص از دکمه است که دو حالت تیک شده و تیک نشده دارد.

<CheckBox
  android:text="is online"
  android:src="@mipmap/ic_launcher"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"/>

 

Radio button: دو حالت انتخاب شده و انتخاب نشده دارد.

نکته این ویو این است که بعد از انتخاب نمیتوانیم آن را تغییر حالت بدهیم.

<RadioButton
  android:text="Android Kotlin"
  android:src="@mipmap/ic_launcher"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"/>

 

Radio group:از این ویو برای گروه بندی یک یا چندradio buttonاستفاده میشود و ما فقط میتوانیم یکی ازradio buttonها را انتخاب کنیم.

<RadioGroup
  android:src="@mipmap/ic_launcher"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">
  <RadioButton
    android:id="@+id/rb_kotlin"
    android:text="Kotlin"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
  <RadioButton
    android:id="@+id/rb_java"
    android:text="Java"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
</RadioGroup>

 

Toggle button: اینViewوضعیت تیک خوردن یا نخوردن را با استفاده از رنگ مشخص می کند.

<ToggleButton
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="50dp"
  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

AutoCompliteTextView : این ویو شبیه بهedittextهست در واقع  یک زیر کلاس ازEdittextاست با این تفاوت که یک لیست از داده ها دارد که موقع تایپ کردن به کاربر نمایش می دهد.

درlayoutاینviewرا تعریف میکنیم.

  برای یادگیری Layoutها می توانید مقاله آموزش Layoutها در اندروید را مطالعه کنید.

<AutoCompleteTextView
  android:id="@+id/autoTv"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"/>

بعد از انجام این کار در کلاس اکتیویتی کد های زیر را می نویسیم.

var names = arrayOf("Maysam", "Ali", "Hossein", "mohammad", "Amir", "Alireza")
private var tvCountries:AutoCompleteTextView?=null
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  setData() //269173
}

private fun setData() {
  tvCountries = findViewById<AutoCompleteTextView>(R.id.autoTv)
  var adapter = ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, names)
  tvCountries?.threshold = 3 //این خط برای این است که بگوییم کاربر بعد از تایپ چند کاراکتر نتیجه را ببیند
  tvCountries?.setAdapter(adapter)
}

 

Viewهایpicker

انتخاب ساعت و تاریخ یکی از کارهای عمومی توی اپلیکیشن های اندروید است.

این کار به وسیلهtime pickerوdate pickerانجام میشود.
 
سخن پایانی :
در این مقاله سعی شده شما را با view  های اندروید آشنا کنیم.

تگ‌ها
اشتراک
0 نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری ثبت نام

دوره جدید منتشر شد.تا روز یک شنبه می توانید دوره جدید را با 300.000 تومان تخفیف تهیه نمایید.