باگ: پیغام خطا در پروژه پایانی


الهام آخرتی

با سلام

من کدهای پروژه پایانی را خط به خط با آموزش شما می نویسم. در قسمت 20-22 CatalogItem-admin با پیغام خطای زیر مواجه شدم.

پس از اجرای برنامه و رفتن به لینک https://localhost:44307/CatalogItems/Create پیغام خطای زیر مواجه شدم.

 InvalidOperationException: Unable to resolve service for type 'Infrastructure.ExternalApi.ImageServer.ImageUploadService' while attempting to activate 'Admin.EndPoint.Pages.CatalogItems.CreateModel'.

در فایل Startup موبوط به Admin.EndPoint هم سرویس را به این صورت تعریف کرده ام

 services.AddTransient<IImageUploadService, ImageUploadService>();
 

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.


راه‌حل‌های ارائه شده برای این باگ


احسان بابائی

سلام

احتمالا در سرویس IImageUploadService  از یک سرویس دیگر استفاده می کنید که آن را در IOC نکرده ایدپاسخی برای این باگ ارسال کنید

برای ارسال پاسخ باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری

;