مقالات باگتو

متغیرها در جاوا اسکریپت
متغیرها در جاوا اسکریپت

 

 

در این مقاله می‌خواهیم در مورد متغیرها و توابع در زبان جاوا اسکریپت با شما عزیزان صحبت کنیم.

به‌طورکلی در همهٔ زبان‌های برنامه‌نویسی متغیرها برای ذخیره و نگهداری مقادیر ما هستند. مقادیر ما از چه نوعی می‌توانند باشند؟ مقادیر ما می‌توانند از نوع رشته‌ای، منطقی، عددی و غیره باشند.

رشته‌ای(String):String = “Bugeto.Net”                     

منطقی(Boolean):Boolean = True / False                     

عددی(Number):Number = 10                     

 

در اینجا  این سؤال پیش می‌آید که چرا نوع اینها برای ما مهم است؟

به‌عنوان‌مثال ما می‌خواهیم یک مقدار رشته‌ای را نگه داریم مانند اسم یک شخص یا اسم یک سایت و غیره. در اینجا از نوع رشته‌ایString استفاده می‌کنیم.

 یا اینکه می‌خواهیم بدانیم که فلان مقدار را داریم و یا نداریم؟ در اینجا از نوع منطقیTrue / False استفاده می‌کنیم.

یا اینکه می‌خواهیم یک مقدار عددی را نگه داریم که در اینجا از نوعNumber استفاده می‌کنیم.

زبان جاوا اسکریپت برای تعریف این مقادیر بسیار راحت‌تر نسبت به دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی می‌باشد. در اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی ما ابتدا نوع متغیر را مشخص می‌کنیم

مثال:

String Name = “Hassan Moradi” ;

Boolean isName = True / False ;

Number Sum = 10 ;

ولی در زبان جاوا اسکریپت ما از کلمه کلیدیVar  استفاده می‌کنیم. ما در زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت برای تعریف متغیرها و مقادیر خودمان از کلمه کلیدیVar استفاده می‌کنیم.

 Var مخففVariable است. یعنی ما با استفاده از این کلمه کلیدی متغیر خود را تعریف می‌کنیم و زبان جاوا اسکریپت باتوجه‌به مقدار تعریف شده، نوع آن را مشخص می‌کند.

برای مثال ما می‌خواهیم چند متغیر را تعریف کنیم (در زبان جاوا اسکریپت) که مانند مثال بالا یک نوع رشته‌ای و یک نوع منطقی و یک نوع عددی را در خودش ذخیره کند:

مثال:

Var Name = “Hassan Moradi” ;                       String

Var isName = True / False ;                             Boolean

Var Sum = 225  ; Number ;                              Number

 

ما در اینجا مقادیر را با کلمه کلیدیVar  تعریف می‌کنیم ولی زبان جاوا اسکریپت باتوجه‌به مقادیر تعریف شده، نوع آنها را مشخص می‌کند و به آنها نوع می‌دهد.

مثال‌های بالا را در صفحهٔ کدنویسی به همراه خروجی آنها را در زیر مشاهده کنید:

خروجی رشته‌ای: همان‌طور که در تصور پایین مشاهده می‌کنید در قسمت شمارهٔ (1) ما یک متغیر با نامname از نوعVar تعریف کرده‌ایم و در مرحله 2 با استفاده از تابعAlert مقدار داخل متغیرname را صدا زده‌ای و در مرحلهٔ سوم مقدار خروجی را به‌صورت یک پیغام به ما نمایش می‌دهد.

-bugeto-Variables in JavaScript

خروجی منطقی: همان‌طور که در تصور پایین مشاهده می‌کنید در قسمت شمارهٔ (1) ما یک متغیر با نامisName  از نوعVar تعریف کرده‌ایم و در مرحله 2 با استفاده از تابعAlert مقدار داخل متغیرisName  را صدا زده‌ایم و در مرحلهٔ سوم مقدار خروجی را به‌صورت یک پیغام به ما نمایش می‌دهد.

Variables in JavaScript-bugeto

 

خروجی عددی: همان‌طور که در تصور پایین مشاهده می‌کنید در قسمت شمارهٔ (1) ما یک متغیر با نامSum  از نوعVar تعریف کرده‌ایم و در مرحله 2 با استفاده از تابعAlert مقدار داخل متغیرSum  را صدا زده‌ایم و در مرحلهٔ سوم مقدار خروجی را به‌صورت یک پیغام به ما نمایش می‌دهد.

Variables in JavaScript

 

نکته: برای مشاهده نوع متغیر نیز می‌توانیم با استفاده از تابعAlert() و با استفاده از کد دستوری زیر این کار را انجام دهیم

Alert(TypeOf   Sum);

مثال:

Variables in JavaScript

 

در جلسهٔ بعدی به طور مفصل در مورد توابعتوضیح خواهم داد

 

تگ‌ها
اشتراک

0 نظرات


;