مقالات باگتو

تفاوت بین REST و SOAP API
تفاوت بین REST و SOAP API

در این مقاله کوتاه، تفاوت‌های میان  RESTوSOAP APIو نحوه استفاده از آنها در Integrations (یکپارچگی‌ها) را بررسی می‌کنیم. کلمات Web Services  دارای معانی بسیاری برای افراد با رشته‌های مختلف هستند. برای کاربران عمومی، به معنی استفاده از سرویس‌های آنلاین مانند وب‌گردی اینترنتی است، اما برای توسعه دهندگان و مدیران وب، معانی مختلفی دارد. به‌طورکلی یک اصطلاح گسترده است که چگونگی برقراری ارتباط بین دو مجموعه مختلف دستگاه یا اپلیکیشن‌ها را روی شبکه جهانی وب  World Wide Web(WWW)نشان می‌دهد. این سیستم ارتباطی را می‌توان به دو نوع طبقه‌بندی کرد:

  •  Simple Object Access Protocol  SOAP
  •  Representational State Transfer  یا  REST

 اغلب اوقات هر دو به‌عنوان اصطلاحاتی با معانی یکسان در نظر گرفته می‌شوند اما نحوه کار آنها و ابزارهایی که هر دو برای اهداف ارتباطی استفاده می‌کنند، تفاوت میان آنها را نشان می‌دهد. قبل از نشان‌دادن تفاوت‌های میان این دو، بهتر است در مورد واقعیت هرکدام از آنها بحث شود.

REST API  چیست؟

 REST اساساً یک سبک معماری از وب‌سرویس‌هاست که به‌عنوان کانال ارتباطی بین کامپیوترها یا سیستم‌های مختلف بر روی اینترنت کار می‌کند. اصطلاحREST API،Application Programming Interface(رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن) است که توسط سبک معماریِ سیستم معماریRESTپشتیبانی می‌شود. سرویس وب سازگار باREST API ، سیستم‌های database و سیستم‌های کامپیوتری، اجازه درخواست سیستم‌ها برای دسترسی محکم و تعریف مجدد از منابع مبتنی بر وب را با استقرار یک مجموعه از پیش تعریف شده از Stateless protocol و عملکردهای استاندارد، می‌دهند. سیستم‌هایREST APIعملکرد سریع، قابل‌اطمینان و پیشرفت بیشتری را با استفاده از این پروتکل‌ها و عملیات و پیاده‌سازی مجدد اجزای قابل‌کنترل و با قابلیت آپدیت، بدون ایجاد تأثیر بر روی سیستم، ارائه می‌دهند.

SOAP API  چیست؟

SOAPیک سیستم پروتکل ارتباطی استاندارد است که اجازه می‌دهد پردازش‌ها با استفاده از سیستم‌عامل‌های مختلف مانند لینوکس و ویندوز از طریقHTTPوXMLآن ارتباط برقرار کنند.APIهای مبتنی برSOAPبرای ایجاد، بازیابی، آپدیت و حذف رکورد‌ها مانند اکانت‌ها، پسورد‌ها، لیدها و اشیا سفارشی طراحی شده‌اند. این کار بیش از بیست نوع فراخوانی مختلف را ارائه می‌دهد که توسعه دهندگانAPI به‌راحتی می‌توانند اکانت‌های خود را حفظ کنند، جستجوهای دقیق انجام دهند و بسیاری از موارد دیگر. سپس می‌توان از این موارد با تمام زبان‌هایی که وب‌سرویس‌ها را ساپورت می‌کنند، استفاده کرد.SOAP APIها از مزایای ساخت پروتکل‌های مبتنی بر وب مانندHTTPوXMLآن بهره می‌برند که در حال حاضر تمام سیستم‌عامل‌ها را اجرا می‌کنند، به همین دلیل است که توسعه دهندگان آن می‌توانند به‌راحتی، وب‌سرویس‌ها را بدون توجه به زبان و پلتفرم‌ها دست‌کاری کنند.

تفاوت‌ها

  • REST APIهیچ استاندارد رسمی ندارد زیرا یک سبک معماری است،SOAP API استاندارد رسمی دارد زیرا یک پروتکل است.
  • REST APIها از چندین استاندارد مانند HTTP ،JSON ،URL و XML استفاده می‌کنند، در حالیه SOAP APIها عمدتاً مبتنی بر HTTP و XMLهستند.
  • REST API  به دلیل اینکه چندین استاندارد را به کار می‌گیرد به پهنای باند و منابع کمتری نیاز دارد نسبت بهSOAPکه از XML برای ایجاد Payload و نتایج در فایل سایز بزرگ، استفاده می‌کند.
  • روش‌هایی که هر دو APIها) business logicsمنطق تجارت را نشان می‌دهند نیز متفاوت استREST API.ازURLمانند  path("/WeatherService")@ بهره می‌برد در حالی که SOAP API ازServices Interfaces (رابط‌های سرویس‌ها) مانند @ WebService استفاده می‌کند.
  • SOAP API استانداردهای زیادی را تعریف می‌کند وimplemente(اجراکننده) آن موارد را فقط به روشی استاندارد پیاده‌سازی می‌کند. در صورت ارتباط نادرست از سرویس، نتیجه اِرور خواهد بود. REST API بر بسیاری از استانداردها تأکید نمی‌کند و در نهایت منجر به خرابی API می‌شود.
  • REST APIازWeb Application Description Languageاستفاده می‌کند،SOAP APIازWeb Services Description Languageبرای توصیف ویژگی‌های ارائه شده توسط وب‌سرویس‌ها استفاده می‌کند.
  • REST APIها باJavaScriptمتناسب‌ترند و به‌راحتی قابل‌اجرا هستند. SOAP APIنیز باJavaScriptتناسب دارد اما برای اجرای بیشتر پشتیبانی نمی‌کند.

 


تگ‌ها
اشتراک

0 نظرات


;