مقالات باگتو

آموزش ajax با jquery
آموزش ajax با jquery

 

jquery ajax چیست ؟

در مقاله ی آشنایی باajaxبا مفهومajax  کاربرد ها و مزایا و معایت آن آشنا شدیم. برای سادگی کار باajaxمی توانیم آن را باjqueryبه کار ببریم.  کتابخانهjqueryشامل شیش متد  برای ارسال درخواست هایajax است که این متدها از شئXMLHttpRequest ازJavaScriptاستفاده می کنند.

متدهای jquery برای کار با ajax

 • ajax()

این متد درخواستasynchronous httpرا برای سرور ارسال می کند.

 • get()

متدget() درjqueryدرخواست دریافت داده ها از سرور را ارسال می کند

 • Post()

متدpostنیز برای دریافت یا ارسال داده ها از سرور می باشد

 • getJSON()

این متد داده های با فرمتjsonرا از سرور دریافت می کند

 • getScript()

این متد درخواست دریافت یک فایل جاوااسکریپت از سرور را می دهد و پس از دریافت آن را اجرا می کند.

 • load()

این متد محتوایhtmlیا یک متن را از سرور دریافت می کند و آن را به یک المنتhtmlاضافه می کند.

 

کتابخانه یjqueryدارای شیش رویداد برای مختلف برایajaxمی باشد. که هنگام استفاده ازajaxباjqueryمی توانیم از آنها استفاده کنیم.در ادامه این شیش رویداد را توضیح می دهیم.

 

رویدادهای jquery برای کار با ajax

 • ajaxComplete()

این رویداد هنگامی که درخواستajaxتکمیل شود اجرا می شود. 

 • ajaxError()

این رویداد زمانی اجرا می شود که درخواستajaxبا خطا مواجع شود.

 • ajaxSend()

قبل از ارسال درخواست به سرور این رویداد اجرا می شود و عملیات های کنترلی را می توانید در این رویداد چک کنید.

 • ajaxStart()

این رویداد نیز هنگام ارسال اولین درخواست به سرور اجرا می شود.

 • ajaxStop()

هنگامی که تمامی درخواست هایajaxپایان یافت این رویداد اجرا می شود.

 • ajaxSuccess()

و این رویداد هم زمانی که درخواستajaxبه موفقیت انجام شود اجرا می شود.

مزایای استفاده از jquery ajax

 1. پشتیبانی توسط اکثر مرورگر های شناخته شده
 2. پیاده سازی آسان و سریع
 3. امکان ارسال درخواست هایGETوPOST
 4. قابلیت بارگیریHTML , XML , JSON , Script
تگ‌ها
اشتراک

0 نظرات


;